KANUNI YA KUVUNA CHOCHOTE

KANUNI YA KUVUNA CHOCHOTE
 • MAVUNO NI MOJA YA MATARAJIO YA MTU BINAFSI,KANISA,TAIFA NA MBIGU.
 • VITU VITATU(3) ILI UVUNE:-
 1. LAZIMA UWE NA SHAMBA
 2. LAZIMA UWE NA MBEGU
 3. LAZIMA UZINGATIE MAJIRA.
 • MBEGU-ni chochote mtu alichonacho kwa wakati huo inaweza ikawa elimu,fedha,cheo,watoto,computer,ufundi,ubunifu,n.k
 • AINA ZA MBEGU
 1. sadaka ya upendo
 2. sadaka ya zaka au fungu la kumi(10%)
 3. sadaka ya malimbuko
 4. sadaka ya shukurani
 5. sadaka ya nadhiri
 6. sadaka ya mapatano au changizo
 • MAJIRA-ni uhitaji uliopo kwa wakati husika.
 • SHAMBA-ni kazi ya MUNGU.

THE HOLY SONG

JAMANI MUNGU YUPO (MY BROTHER AND MY SISTER GOD WELCOME TO SHARE THE SONGS AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST)

KUKATALIWA KWA YESU HUKO NAZARETI

KUKATALIWA KWA YESU HUKO NAZARETI
 • KWELI KUU;kama wakristo wanaomfuata Kristo,sisi tunatakiwa kuwa tayari kukabiliana na kutokueleweka na kupingwa.
 • MSTARI WA KUKUMBUKA;"Yesu akawaambia,Nabii hakosi heshima,isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake,na nyumbani kwake".marko 6:4
 • MAANDIKO YA SOMO:LUKA 4:16-30.
 • UTANGULIZI
 1. YESU kabla ya huduma yake alibatizwa kwanza na YOHANA mbatizaji akiwa na miaka 30.
 2. alipomaliza kubatizwa akajaa ROHO MTAKATIFU akamwongoza nyikani(akafunga siku 40)
 3. kumbuka kwamba nyumbani kwake YESU kulikuwa Galilaya.
 4. Yesu alitenda muujiza wake wa kwanza huko KANA.
 5. YESU alikuwa na upako usio wa kawaida wa kutenda miujiza na uponyaji na kutoa unabii.
 6. YESU alikuwa ni watofauti na wengine humo mjini kwao Nazareti
 7. watu wengi wamezoea kufanya vitu virahisi tu bali vile vigumu wanaviepuka.
 8. YESU ndiye alisema nabii hapati heshima katika nchi yake mwenyewe alitoa mfano wa nabii Eliya na Elisha walivyokataliwa na watu wa nchi yao.
 • HITIMISHO
 1. YESU alitaka kuwawa kwa kutupwa kutoka juu ya mlima lakini YESU aliweza kupita katikati ya watu hao na kuepuka kifo.

MAOMBI YA MUDA MREFU

MAOMBI YA MUDA MREFU
"MATHAYO 26:36-42.KISHA YESU AKAENDA PAMOJA NAO MPAKA BUSTANI IITWAYO GETHSEMANE,AKAWAAMBIA WANAFUNZI WAKE,KETINI HAPA,HATA NIENDE KULE NIKAOMBE.AKAMCHUKUA PETRO NA WALE WANA WAWILI WA ZEBEDAYO AKAANZA KUHUDHUNIKA NA KUSONONEKA.NDIPO AKAWAAMBIA,ROHO YANGU INA HUZUNI NYINGI KIASI CHA KUFA;KAENI HAPA,MKESHE PAMOJA NAMI.AKAENDELEA MBELE KIDOGO AKAANGUKA KIFULIFULI,AKAOMBA,AKISEMA,BABA YANGU,IKIWEZEKANA,KIKOMBE HIKI KINIEPUKE;WALAKINI SI KAMA NITAKAVYO MIMI,BALI KAMA UTAKAVYO WEWE.AKAWAJIA WALE WANAFUNZI ,AKAWAKUTA WAMELALA,AKAMWAMBIA PETRO,JE! HAMKUWEZA KUKESHA PAMOJA NAMI HATA SAA MOJA! .KESHENI,MWOMBE,MSIJE MKAINGIA MAJARIBUNI;ROHO I RADHI,LAKINI MWILI NI DHAIFU.AKAENDA TENA MARA YA PILI,AKAOMBA AKISEMA,BABA YANGU,IKIWA HAIWEZEKANI KIKOMBE HIKI KINIEPUKE NISIPOKUNYWA,MAPENZI YAKO YATIMIZWE."

 • YESU alipokuwa katika bustani ya gethsemane ndipo alipo gundua kazi iliyo baki ni kubwa sana aliyo tumwa kufanya ,ndipo aliamua kujitenga kidogo na wakina petro akiomba kuongezewa Muda na BABA YAKE kama ikiwezekana lakini muda aliopewa ulikuwa umekwisha.
 •  Ndipo YESU akahuzunika sana na kujihisi kufa na hata akaomba usiku kucha labda ataongezewa muda wa kufanya kazi ya BABA YAKE lakini haikuwezekana kwa sababu MUNGU huwa ni mtu wa muda hachelewi wala hakawii.
 • Hivyo ilimbidi YESU aombe hadi jasho lililo mtoka ni damu kabisa likadondoka mahali alipokuwa ameinamisha uso wake.
 • Hivyo tunajifunza kuwa hata kama umepakwa mafuta na MUNGU ,wewe ni mwinjilisti,nabii,mtume,mchungaji  au mwalimu  ujue unafanya hiyo kazi kwa muda MUNGU alio upanga mwenyewe hivyo fanya kwa bidii sana maana utatamani uongezewe muda haitawezekana wanatakiwa waingie watu wengine au chombo kipya cha MUNGU
 • FAIDA YA MAOMBI YA MUDA MREFU
 1. Unapata nguvu nyingi za kupambana na milango ya giza na kuwa mshindi.
 2. Unapata nguvu ya kushinda majaribu
 3. Unapata mazingira ya kukaa katika utukufu wa MUNGU.
 4. Unapata amani ya kufanya maamuzi sahihi.
 5. Unapata nafasi kubwa sana ya kusikiizwa na MUNGU.

MLANGO WA SITA (SIXTH SENSE)

MLANGO WA SITA (SIXTH SENSE)
 • MLANGO WA SITA NI MLANGO WA UFAHAMU WA MWANADAMU ULIO NA HADHINA YA VITU VITUKUFU KWA DUNIA NA MBINGUNI.
 • BINADAMU WA KAWAIDA ANA MILANGO TANO(5) AMBAYO;- 
 1. MACHO- KUONA
 2. MASIKIO-KUSIKIA
 3. ULIMI- KUONJA
 4. PUA -KUNUSA
 5. NGOZI -KUHISI
 • MLAMGO WA SITA NI MLANGO WA ROHOMTAKATIFU
 • BAADA YA ANGUKO LA ADAMU NA HAWA KATIKA BUSTANI YA EDENI HUU MLANGO ULUFUNGWA KABISA.
 • BAABA YA UUJIU YA YESU CHRISTO ALIKWENDA KUCHUKUWA FUNGUO ZILIPOKUWA ZIMEFICHWA NA KUUWEKA WAZI MLANGO HUU KWA YEYOTE ANAYETAKA KUINGIA AINGIE ALE ,ANYWE,NA ASIWE NA NJAA AU KIWI KAMWE.
 • MLANGO WA SITA NI MLANGO ALIOPEWA MTUME PETRO KWAMBA CHOCHOTE ATAKACHO FUNGA DUNIANI KITAFUNGWA NA MBINGUNI NA CHOCHOTE ATAKACHOFUNGUA DUNIANI KITAFUNGULIWA NA MBINGUNI.
 • MLANGO WA SITA NI MLANGO UNAOLETA MIUJIZA YA AJABU KUTOKA MBINGUNI NA NI MLANGO WA PEKEE AMBAO BIBLIA INASEMA NJIA ILE NI NYEMBAMBA NA WAENDAO HUKU NI WACHACHE.
 • NDUGU YANGU MTUME PETRO ALITUMIA MLANGO HUU HADI DUNIA IKASHANGAA PETRO MTU AMBAYE SIO ENGINEER,SIO PROFESSOR,WALA SIO DAKITALI INAKUWAJE WATU WANAPONYWA KWA HUU MLANGO WA SITA.
 • NDUGU YANGU PETRO ALIKUWA NI MTU WA KAWAIDA LAKINI AILETA UAMSHO MKUBWA SANA KATIKA KUUTUMIA MLANGO HUU WA SITA.
JINSI YA KUUPATA MLANGO WA SITA
 • TUBU NA UBATIZWE NA MAJI NA MOTO WA ROHO MTAKATIFU
 • POKEA KARAMA ZA ROHOMTAKATIFU
 • OMBA KILA SIKU KWA KUNENA KWA LUGHA-KUNENA KWA LUGHA NI HALI YA JUU YA KUOMBA HADI MLANGO HUO UNAFUNGUKA
 • PENDA KUOMBA BINAFSI HASA ASUBUHI NA USIKU WA MANANE
 •  PENDA KUSOMA BIBLIA 
 1. FAIDA ZA KUWA NA MLANGO WA SITA
 • MUNGU ANAKUTUMIA SANA-MAENEO YOTE
 • MUNGU ANATUKUZWA KUPITIA WEWE
 • UNAKUWA WAKILI SAHIHI WA MUNGU-KWA KUWA UNA VIPAWA VYA ROHOMTAKATIFU
 • UTUKUFU WA MUNGU UNAKUFUNIKA
 • UNAKUWA MBARIKIWA
 1. MWISHO
 • MLANGO WA SITA NI AKILI ISIYOKUWA NA UKOMO.

WAKILI WA KRISTO

WAKILI WA KRISTO
1WAKORINTHO 4:1-2
MAANA YA WAKILI
WAKILI -NI MTU ANAYE SIMAMIA MALI YA MTU MWINGINE
 1. MTUMISHI WA KRISTO NA MSIMAMIZI WA SIRI ZA MUNGU
 2. MKRISTO YOYOTE NI WAKILI WA MUNGU
 •  KANUNI ZA UWAKILI WA KRISTO
 1. ANATAKIWA KUFANYA MAPENZI YA MUNGU -1WAKOR 6:19-20
 2. ANATAKIWA ATOE HESABU YA UWAKILI MBELE ZA MUNGU -MATHAYO25:14-30

 • WAJIBU WA WAKILI
 1. KUJITOA KUTUMIKA KAMA WAKILI MWEMA-2WAKOR 8:1-8
 2. KUUKOMBOA WAKATI -LUKA 12:45-48

YESU MCHUNGAJI MWEMA

 YESU MCHUNGAJI MWEMA
Zaburi 23:1-6
"BWANA ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu.katika malisho ya majani mabichi hunilaza kando ya maji ya utulivu huniongoza .Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake.Naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti,sitaogopa mabaya;kwa maana wewe upo pamoja nami,Gongo lako na fimbo yako vyanifariji.Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu.Umenipaka mafuta kichwani pangu,Na kikombe changu kinafurika.Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu;Nami nitakaa nyumbani mwa BWANA milele

MCHUNGAJI MWEMA-ANAWAPA CHAKULA KONDOO WAKE MARISHO KWA WAKATI UNAOFAA
FAIDA YA KUBALI MARISHO YA MUNGU
 • TUNAPATA UTOSHEREVU WA MAISHA YA ROHONI NA MWILINI
 • TUNAPATA MIUJIZA YA KIROHO ISIYO YA KAWAIDA
 • TUNAPATA MAONGOZI YA ROHO MTAKATIFU
 • ANATUPA MAHITAJI YETU YOTE
 1. MCHUNGAJI NDIYE ANAYE JUA MAJIRA YA CHAKULA CHA MIFUGO YAKE
 2. SI KAZI YA KUNDI KUJUA LITAKULA NINI KWA WAKATI GANI BALI NI KAZI YA MCHUNGAJI MWEMA
 3. KONDOO ANAPASWA AONGOZWE NA MCHUNGAJI
 4. KONDOO ANAPASWA AKUBALI KUKAA KWENYE KUNDI ILIAPATE CHAKULA
 5. KONDOO KUKUBALI KUKAA KWENYE KUNDI NA CHINI YA MUNGU UTAFUNGULIWA HADHINA YA MBINGUNI NA KULA PAMOJA NA MUNGU
 • MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA KUNDI
 1. UNAPASWA UWE MNYENYEKEVU
 2. UNAPASWA UWE MTII NA MSIKIVU WA SAUTI YA MCHUNGAJI WAKO
 3. UNAPASWA KUWA NA USHIRIKIANO NA KONDOO WENZAKO
 4. UNAPASWA UJUE NA UTAMBUE MAHITAJI YAKO KWA WAKATI ILI UTIMIZIWE KIU YAKO

NJIA YA UTAKATIFU

NJIA YA UTAKATIFU
 • ISAYA35:8-10
 • IKO SEHEMU INAITWA NJIA KUU AMBAYO NI NJIA YA UTAKATIFU AMBAPO HAKUNA SIMBA,HAKUNA WANYAMA WAKALI BALI WAPO WALIOKOMBOLEWA NA DAMU YA MWANAKONDOO AMBAYE NI YESU KRISTO
 • KATIKA NJIA KUU BWANA AMEAHIDI KUWASHIKA MKONO WANAOMPENDA YEYE
 • NJIA KUU WANAPITA TU WATAKATIFU NA WALIO AMUA KUSAFIRI NA BWANA YESU
 • FAIDA YA KUWA NJIA YA UTAKATIFU
 1. UTAFIKA SAYUNI UKIIMBA
 2. FURAHA YA MILELE ITAKUWA JUU YA VICHWA VYETU
 3. TUTAPATA KICHEKO NA FURAHA
 4. HUZUNI NA KUUGUA ZITAKIMBIA

MAONO

MAONO
 • MITHALI29:18
 • MAONO-NI MIMBA,PICHA UNAYOIONA YA MAMBO UYATARAJIAYO YANAWEZA KUWA YA MUDA MFUPI AU MUDA MREFU.
 • KWENYE BIBLIA MUNGU ALIKUWA AKIWAULIZA MANABII WAKE UNAONA NINI?KAMA MARA SABA
 • KANUNI YA MAONO
 1. YANAPASWA YAWEKWE WAZI KILA MTU AYASOME
 2. MAONO LAZIMA YAAMBATANE NA IMANI
 3. MAONO ILIYATIMIE LAZIMA UWEKE MALENGO NA MIKAKATI
 4. LAZIMA MBEBA MAONO AWE NA JUHUDI 
 5. MBEBA MAONO LAZIMA AWE ANAYAOMBEA KILA SIKU.
 • VIKWAZO VYA MAONO
 1. UNAWEZA KUVUNJWA MOYO NA FAMILIA,KANISA NA PIA MARAFIKI UNAPOWAMBIA MAONO YAKO
 2. YANAWEZA KUCHELEWA PIA
 3. MBEBA MAONO MWENYEWE ANAWEZA ASIYATIMIZE KWA JINSI ANAVYO JIONA.

FAIDA YA NGUVU ZA MUNGU

FAIDA YA NGUVU ZA MUNGU
 • MATENDO 3:1-15
 1. ZINABADILISHA MTAZAMO WA FIKRA ZA MAISHA
 2. ZINAMWINUA MTU KUTOKA CHINI NA KUMKETISHA NA WAKUU
 3. ZINAMSAIDIA MTU KUINUKA NA KUANZA KUMSIFU MUNGU
 4. ZINAMSAIDIA MTU KWENDA MBELE ZAIDI
 5. ZINAMSAIDIA MTU KUWA MNYENYEKEVU SANA
 6. ZINAMWONDOLEA MTU HOFU NA KUMVIKA UJASIRI

SILAHA MBILI ZA KUSHINDI VITA VYA KIROHO

SILAHA MBILI ZA KUSHINDI VITA VYA KIROHO
 • YOHANA 8:31-32 & 17:17
 1. SILAHA YA NENO LA KWELI
 2. SILAHA YA HAKI
 • WAEFESO 6:14
 

NDANI YA MSAMAHA KUNA NGUVU ZA AJABU

NDANI YA MSAMAHA KUNA NGUVU ZA AJABU
 • MARKO11:25
 • 2PETRO3:9
 • FAIDA YA MSAMAHA
 1. UNAPATA UJASIRI
 2. UNAPATA USHINDI
 3. UNAPATA UFUFUO WA MAMBO YALIYO FICHWA
 4. UNAPOKEA BARAKA ZAKO
 5. UNAPATA MSAMAHA NA MUNGU
 6. UNAPATA UPONYAJI
 7. UNAPATA UZIMA WA MILELE
 8. UNAMUONA MUNGU
 9. UNAKUWA NA AMANI NDANI YA ROHO YAKO
 10. UNAJENGEKA KATIKA PENDO LA MUNGU
 11. UNAKUWA NA MAHUSIANO MAZURI NA MUNGU
 12. UNAJIBIWA MAOMBI YAKO HARAKA NA MUNGU

KWANINI MUNGU ANATAKA MWANADAMU AMWOMBE YEYE

KWANINI MUNGU ANATAKA MWANADAMU AMWOMBE YEYE
 • WARUMI 8:27-28
 1. MWANADAMU HAWEZI KUYAJUA MAPENZI YA MUNGU JUU YAKA
 2. MWANADAMU HAWEZI KUFANYA JAMBO LOLOTE PASIPO MUNGU
 3. MWANADAMU ANAHITAJI MAELEKEZO KUTOKA KWA MUNGU
 4. MWANADAMU ANAHITAJI MKONO WA MUNGU KATIKA NJIA ANAYOIENDEA
 5. MWANADAMU HAJITOSHEREZI MWENYEWE KIMAHITAJI

USHINDI WETU UNATEGEMEA UTII WETU KWA MUNGU

USHINDI WETU UNATEGEMEA UTII WETU KWA MUNGU
 • YOSHUA 6:1-5
 • YOSHUA-MAANA YAKE BWANA ANAOKOA
 • MAMBO YA MUHIMU ILI USHINDE
 1. SIKIA KILA NENO AMBALO MUNGU ANASEMA NAWE
 2. JIFUNZE KUTOKA KWA MUNGU
 3. TAFUTA HITAJI LAKO KWENYE NENO LAKE
 4. FUATA MAELEKEZO YAKE YOTE
 5. SIKILIZA ROHO MTAKATIFU

KUUTUNZA UWEPO WA MUNGU

KUUTUNZA UWEPO WA MUNGU 
 • JINSI YA KUUTUNZA
 1. KUOMBA KATIKA ROHO MTAKATIFU-YUDA1:20-21
 2. KUSOMA NENO LA MUNGU KILA SIKU-YOHANA6:63
 3. ENDELEA KUMPENDA MUNGU
 4. ENDELEA KUWA NA KIU YA KUTAWALIWA NA ROHOMTAKATIFU
 5. KUWA MTU WA KUMRUDISHIA MUNGU UTUKUFU WAKE
 6. KUWA MTU WA KUMSHUKURU MUNGU KATIKA KILA JAMBO
 7. UWE NA KIU YA KUMTUMIKIA MUNGU KWA NGUVU ZOTE
 8. PENDA KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU. 

KUOMBA SAWASAWA NA MAPENZI YA MUNGU

KUOMBA SAWASAWA NA MAPENZI YA MUNGU
 • 1YOHANA 5:14-15 & 1YOHANA 3:21-22
 • FAIDA YA KUOMBA SAWASAWA NA MAPENZI YA MUNGU
 1. MUNGU ANASIKIA MAOMBI YAKO
 2. MUNGU ANAKUMBUKA HAJA UIZOMWOMBA
 3. MUNGU ANAKUITA MWENYE HAKI
 4. UNAKUWA MTU WA KUTENDA MEMA MACHONI PA MUNGU
 5. UNAKUWA MTU WA UJASIRI WA KUDAI HAKI ZAKO
 6. TUNAKUWA WATU WA MIOYO MIKUU
 • MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA KUOMBA
 1. TUNAPOOMBA TUWE NA UJASIRI KWA MUNGU
 2. TUWE NA HAJA UNAZOMWOMBA
 3. MIOYO YETU ISITUHUKUMU
 4. TUZISHIKE AMRI ZA MUNGU
 5. TUDENDE MAMBO MACHONI PA MUNGU YAMPENDEZAYO

UFALME WA MUNGU KWANZA

UFALME WA MUNGU KWANZA
 • TUNAPO UTAFUTA UFALME WA MUNGU KWANZA AU KUUPA KIPAUMBELE CHA KWANZA TUNAKUWA TUMEMPA MUNGU NAFASI YA KWANZA.
 • LIKA 18:28-30
 • ➤ FAIDA YA KUMWEKA MUNGU NAFASI YA KWANZA
 1. TUNAPATA VITU HATA AMBAVYO HATUKUOMBA
 2. TUNAZIDISHIWA VITU TUNAVYO VIHITAJI
 3. TUNAJULISHWA SIRI ZA MBINGUNI NA ZA HAPA DUNIANI
 4. TUNAKUWA NA UFAHAMU WA JUU SANA WA KUMJUA MUNGU
 5. TUNAPATA KIBALI POPOTE TUNAPO KWENDA
 6. TUNAKUWA WASHINDI WA MAMBO YA ROHONI NA MWILINI
 7. TUNAPEWA NAFASI YA JUU KI-HUDUMA NA MUNGU MWENYEWE
 8. TUNAPATA UZIMA WA MILELE
 9. TUNAPATA VITU VINGI VYA THAMANI KUTOKA KWA MUNGU MWENYEWE
 10. MACHO YETU YA KIROHO YANAKUWA YANAONA SANA
 11. TUNAPATA NAFASI YA KUWA MASHAHIDI WA MUNGU ALIYE HAI
 12. TUNAPATA NAFASI NA FURUSA YA UPENDELEO YA JUU SANA NA MUNGU
 13. MUNGU ANAKUWA ANATUPENDA KUTUTUMIA.

HUDUMA YA YOHANA MBATIZAJI

HUDUMA YA  YOHANA MBATIZAJI
 1. HUDUMA YAKE ILIKUWA NI MTENGENEZAJI WA NJIA WA BWANA YESU
 2. NDIYE ALIYE TAMBUA UJIO WA BWANA YESU
 3. HUDUMA YAKE ILIKUWA PIA MBATIZAJI WA MAJI 
 4. HUDUMA YAKE PIA ILIKUWA NI MWOMBAJI NA KUFUNGA SANA HUKO NYIKANI
 5. YOHANA NDIYE ALIYE ONA ROHO MTAKATIFU KAMA HUA AKISHUKA JUU YA YESU
 6. NDIYE ALIYE TANGAZA HUDUMA YA YESU CHRISTO KUWA NDIYE MCHUKUWA DHAMBI ZA ULIMWENGU
 7. NDIYE ALIYE TAMBUWA HUDUMA YA ROHO MTAKATIFU HAIZUILIKI NA MTU YEYOTE
 8. YOHANA MBATIZAJI NDIYE ALIYE KUWA AKIULIZA NJIA ALIYOTENGENEZA HUKO JE INAUZIMA KATIKA HUDUMA YA YESU
 9. YOHANA MBATIZAJI ALIHUBIRI INJILI HATA  GEREZANI 
 10. YOHANA MBATIZAJI ALITAMBULIKA KWA HERODE KUWA NI MTU WA HAKI
 11. KICHWA CHA YOHANA MBATIZAJI KILIKATWA NA KUPEWA BINTI HERODIA
 12.  YOHANA MWILI WAKE ULICHUKULIWA GEREZANI BAADA YA  KICHWA CHAKE KUKATWA NA KUZIKWA KABURINI
 13. YOHANA ALITANGULIA KABURINI KUNGOJA UFUFUO WA BWANA YESU TENE.
 14. SOMA MARKO 6:17

THAMANI YA UVUMILIVU MBELE ZA MUNGU

THAMANI YA UVUMILIVU MBELE ZA MUNGU
 •  YAKOBO 5:7-12
 1. UNAPATA VITU VYA THAMANI
 2. UNAVUNA KATIKA MISIMU YOTE YA MVUA YA KWANZA NA MVUA YA MWISHO
 3. MIOYO YETU INATHIBITIKA KWA MUNGU
 4. TUNAPATA JIBU MOJA TU KAMA NI NDIYO AU HAPANA
 5. TUNAKUWA WATU WA IMANI KUBWA NA KUMJUA MUNGU

SECRETE PLACE OF THE MOST HIGH

SECRETE PLACE OF THE MOST HIGH
 • Is the place of the rest of the soul where you are alone and you speak with GOD as JESUS do. He depart away and go to the mountain to pray himself the whole night.
 • is the perfect place of GOD speak with individual.
 • is the place of the soul satisfaction with all answer of the heart cry
 • is the place of full joy
 • is the place we call GOD and get answer
 • is the place where we stay long life and we satisfy
 • mathew 6:6 ,exodus24:18

HESHIMA YA KANISA

HESHIMA YA KANISA DUNIANI NI KUBEBA KUSUDI LA MUNGU DUNIANI
 • marko 11:1-10
 • luka 19:28-44
 1. TUNAONA PUNDA ALIANZA KUPANDA VIWANGO
 2. THAMANI YA PUNDA ILIPANDA
 3. PUNDA ALISHIRIKI BARAKA ZA YESU
 4. PUNDA ALITUSHIRIKISHA BARAKA ZAKE
 5. PUNDA ALILETA FAIDA KUBWA YA KUMBEBA YESU

KIDOLE CHA MUNGU

KIDOLE CHA MUNGU
-Kidole cha Mungu ndio chenye mamlaka ya kipekee kwa yeyote anayempokeo Yesu Kristo kwamba ndiye mwokozi wa ulimwengu.

Sababu ya kidole
 • kinaleta uponyaji
 • kinaonya dhambi
 • kinamrudisha mtu katika mapenzi ya Mungu
 • kinanyosha kweli za injili
 • kinafunua yalio fichika
 • kinamwinua mtu kutoka hali ya chini na kumweka kwa wafalme
 • lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha MUNGU basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia [LUKA 11:20]

CHEMISTRY OF BLOOD OF JESUS

THE CHEMISTRY OF BLOOD OF JESUS IS
 1.  THE CONDITIONS OF FORGIVENESS ,ROM3:21-25
 2. PURIFIES OUR SPIRIT-HEBREWS9:22
 3. TO SAVE THE COST OF OUR SIN-PSALM49:7-8
 4. CLEANSES US ALL SINS -1JOHN1:7,ISAIAH1:18

SEVEN BIBLICAL SECRETS TO BUSINESS SUCCESS

SEVEN BIBLICAL SECRETS TO BUSINESS SUCCESS
 1. DO YOUR HOMEWORK
 2. TREAT YOUR EMPLOYEES FAIRLY
 3. HAVE THE HIGHEST LEVEL OF CUSTOMER SERVICES
 4. BE HONEST WITH CUSTOMERS
 5. ALWAYS ACTS AS IF YOU ARE BEING WATCHED
 6. BUILD A REPUTATION FOR INTEGRITY AND HONEST
 7. BE BUMBLE; ACCEPT AND ENCOURAGE CRITICISM- HE WHO LOVES INSTRUCTION LOVES KNOWLEDGE BUT HE WHO HATES CORRECTION IS STUPID

image not displayed

WAYS GOD SPEAK

FOUR WAYS GOD SPEAK
 1. FOUNDATION WAY
 2. FACE BY FACE
 3. NORMAL WAY
 4. CONFIRMATION WAY
image not displayed

FINGERS OF MINISTRIES

THE FIVE FOLD MINISTRIES
 1. APOSTLE FINGER
 2. PROPHETIC FINGER
 3. EVANGELIST FINGER
 4. PASTOR FINGER
 5. TEACHER FINGER
Photo

REASONS JESUS PRAY ALL NIGHT

REASONS JESUS PRAY ALL NIGHT
 1. HE KNEW THE OPPOSITION AGAINST HIMSELF WAS STRONG IT WOULD FINALLY RESULTS IN HIS CRUCIFIXION
 2. HE NEEDED THE STRENGTH TO FACE THE PATH THAT LAY AHEAD OF HIM
 3. HE WANTED THE FATHER GUIDANCE AS HE SELECTED THE 12 DISCIPLES
 4. HE KNEW THAT STRATEGIC DECISION REQUIRED LONGER TIME TO PROCESS

image not displayed

PRAYING LIKE JESUS

PRAYING LIKE JESUS
 1. JESUS BELIEVED THAT PRAYER WORKS
 2. PRAYING DID NOT MAKE JESUS PASSIVE
 3. JESUS PLAYED ALONE
 4. JESUS PLAYED IN COMMUNITY
 5. JESUS PLAYED BEFORE MEALS
 6. JESUS SANG SOME PRAYERS
 7. JESUS OFFERED THANKS
 8. JESUS PRAYED BEFORE MAKING IMPORTANT DECISIONS
 9. JESUS PRAYED FOR HIS DISCIPLES
 10. JESUS CONTINUES TO PRAY FOR US

image not displayed

THE KINGDOM OF GOD IS NOT AMATTER OF TALK BUT OF POWER

EIGHT POWERFUL SPIRITUAL WEAPONS
 1. PRAYER WEAPON
 2. FASTING WEAPON
 3. PRAISE AND WORSHIP WEAPON
 4. LOVE WEAPON
 5. BAPTIZE OF HOLY SPIRIT
 6. NAME OF JESUS
 7. HOLY SPIRIT GIFTS
 8. PREACHING GOSPEL.
image not displayed

GOD FIRST

image not displayed

WARNING SIGNS

Warning Signs
One of the warning signs we missed was that we were “partying alone.” We
were so happy about the seemingly great things that were happening in our
ministry that we didn’t notice that some other ministries were not having
such a great time. We were rejoicing in our increase, but we ignored the fact
that others were having a difficult time.
Meanwhile, we partied on. We didn’t see or feel their pain. We saw only
our increase. If another church struggled or even disbanded, it was no real
concern to us as long as we continued to grow.
We now lament over having been so self-absorbed. The older I get, the
more aware I am of my natural tendency to pride. I am much more aware
of the promises and struggles of other ministries in my city. I am no longer
content to celebrate alone. When the Lord promises to visit us, we now ask,
“But what about the other ministries in our city? Are you going to visit them
too?” God told Moses that He would make from Moses’s descendants a great
nation after He first destroyed the nation of Israel. Moses pleaded with the
Lord to forgive the sins of the children of Israel. Moses had no desire to see
Israel destroyed and himself made the head of a new nation.
“Therefore, let Me alone, that My wrath may burn hot against
them and I may consume them. And I will make of you a great
nation.” Then Moses pleaded with the Lord his God, and said:“Lord, why does Your wrath burn hot against Your people
whom You have brought out of Egypt with great power and with
a mighty hand? . . . Turn from Your fierce wrath, and relent from
this harm to Your people.” . . . So the Lord relented.
—Exodus 32:10–14On another occasion, the spirit of prophecy was released on the seventy
elders of Israel. Joshua was jealous for Moses’s honor. He wanted Moses to be
seen as the only one who prophesied. Moses corrected Joshua, saying, “Oh,
that all the Lord’s people were prophets” (Num. 11:29). Why would it be
good if all God’s people prophesied? Moses knew that God’s purpose would
be strengthened and His people would be blessed if more prophesied.
The Lord came down in the cloud, and spoke to him, and took
of the Spirit that was upon him, and placed the same upon the
seventy elders; and it happened, when the Spirit rested upon them,
that they prophesied. . . . And a young man ran and told Moses,
and said, “Eldad and Medad are prophesying in the camp.” So
Joshua the son of Nun, Moses’ assistant, one of his choice men,
answered and said, “Moses my lord, forbid them!” Then Moses
said to him, “Are you zealous for my sake? Oh, that all the Lord’s
people were prophets and that the Lord would put His Spirit
upon them!”
—Numbers 11:25–29
The Holy Spirit is raising up leaders today who have a heart like Moses,
who are not content to have increased honor and blessing in ministry unless
others are included.
A major warning sign we missed in those early days was that we did not
think much about what other ministries in our area were going through.
We were satisfied as long as our ministry was growing and we were being
blessed. Looking back, I can see my inherent pride and self-centeredness thatI was totally unaware of in those days.
The second warning sign was our lack of perception that we needed other
ministries. A lot of people around the body of Christ had much to contribute
to what we were doing, but we didn’t realize our need for their insight and
input. They could have showed us how to do a lot of things better, but we
were too busy and too caught up in the euphoria of our seemingly early
success to realize thisI was totally unaware of in those days.
The second warning sign was our lack of perception that we needed other
ministries. A lot of people around the body of Christ had much to contribute
to what we were doing, but we didn’t realize our need for their insight and
input. They could have showed us how to do a lot of things better, but we
were too busy and too caught up in the euphoria of our seemingly early
success to realize this

MEP TECHNOLOGIES INC

Quality & added value
Local & far-east manufacturing

MEP TECHNOLOGIES INC
The solution to transform your ideas into steel

Clean room
Clean room
Clean room
Integration
Integration
Integration
Design & Developement
Design & Developement
Design & Developement
Project Management
Project Management
Project Management
Manufacturing
Manufacturing
Manufacturing

THE SOLUTION TO TRANSFORM YOUR IDEAS INTO STEEL

MEP Technologies is a major player in the metal manufacturing and electromechanical integration industry in Quebec, Canada and elsewhere in the world. Through the company’s cutting-edge facilities, its team of specialized engineers and its exemplary project management, MEP offers top quality services to reputed clients from the high technology and medical sectors among others.
At Mep technologies we encourage passion, progressive thinking, innovation and experience !

CONCRETE PRODUCT MACHINE

THORNS IN THE FLESH

Thorns in the Flesh
When God communicates a purpose and message with dramatic supernatural
manifestations (angelic visitations, audible voices, and signs in the
heavens), then we know the Lord is urgent about making the message apply
to our lives. He will challenge the areas in our lives that are inconsistent with
the message He has given us to proclaim.
God sometimes sends a thorn in the flesh to those to whom He gives
abundant revelation in order to protect their hearts from destructive pride.
The apostle Paul said that he had been given a “thorn in the flesh” in order
that he would not exalt himself. This was due to the fact that his ministry
was blessed by an “abundance of the [prophetic] revelations” (2 Cor. 12:7).
God has determined to work humility in each of us. For some, the beautyof God’s work in their heart is not put on a public stage where it is noticed
by others.
Sometimes the Holy Spirit works in one’s heart for almost a lifetime before
that person is given the full platform to release the message. Some are given
a platform early in their ministry as they preach beyond the maturing work
of the Holy Spirit in their own lives. That has been our situation, to some
degree. We were called to proclaim a message of humility that we ourselves
did not yet possess in a mature way. If we really love God, He gives us the
chance to respond voluntarily to the Spirit in this. Sometimes He allows the
difficult circumstances of people attacking our character and ministry to help
us grow in humility. The prophetic controversy we walked through in the
early 1990s was meant to wake us up to see the unperceived pride in us. Of
course, humility is a lifelong journey. God is very patient and gracious to us
as He little by little reveals the unperceived pride that lies beneath the surface
of our hearts. He is kind to us as He patiently waits for us to change: “Do
you despise the riches of His goodness, forbearance, and longsuffering, not
knowing that the goodness of God leads you to repentance?” (Rom. 2:4).

HOUSE FOR RENT TO CHRISTIAN

google-site-verification: google4fb2e5daf988727b.html
UA-23367093-1 McBain, Missionary, Home

THE PAIN OF THE PROPHETIC CALLING

The Pain of the Prophetic Calling
There is often a temptation to want something before we understand it. Then
once we have it and experience the difficulties associated with it, our temptation
is to want get to rid of it.
There is a lot of misunderstanding about prophetic ministry. Spectators
don’t realize how much prophetic people typically wrestle and struggle with
the “down sides” of their own lives and ministries. If a person has a desire
to be involved with prophetic ministry, it should not be because it seems
exciting. The pain, the perplexities, and the attacks upon these people surely
increase as their calling increases. To repeat Francis Frangipane again, “New
levels bring new devils.” In other words, new levels of the anointing inevitably
bring new devils and intensifies spiritual warfare against us.
Some prophetic people I know complain with pain, asking the Lord to
lift the prophetic call off their life. The “glory” of the prophetic ministry
that some imagine when seeing a prophetic person minister in a conference
setting is untypical of their everyday lifestyle.
We encourage prophetic people to find their joy in their spiritual identity
as those who love Jesus and who know that He loves them. They should not
think that having a “spectacular ministry” will make their life happy. I havenever met a prophetic person whose life was made happy because of his or
her prophetic gifting. Typically they experience increased demonic attack,
opposition from godly people, and great perplexity in their own souls in the
aftermath of their prophetic gifting.
I have noticed that prophetic people often have more disappointment with
God than others. Why is this? It is because they see more clearly how things
should be or how God plans for them to be in the future. But in seeing far
ahead, they must wait with faith sometimes for many years for the release
of what they know is on God’s heart. Therefore, they are more prone to be
heartsick because of enduring failed expectations. As Proverbs 13:12 says,
“Hope deferred makes the heart sick.”
Because their expectations are typically higher, they are more deeply
disappointed. It’s easier for those who are not so burdened with how things
are supposed to be. Jeremiah complained that the Lord had tricked him.
When Jeremiah prophesied of how God wanted to change things, he got in
trouble with the leadership who were protecting their place in the status quo.
He was ridiculed and rejected by so many. He wanted to quit. Nevertheless,
the word of the Lord was like a fire burning within him; he could not hold it
back, and so he continued to prophesy (Jer. 20:9). This resulted in even more rejection and pain for him.

Various Way God Calls People to the Prophetic

Various Way God Calls People
to the Prophetic
Indications while still a youth
Bob Jones, whom I have already mentioned numerous times in this book,
is a man who has had a profound prophetic ministry. Bob had very little
religious background and did not become a Christian until he was in his late
thirties. Nevertheless, Bob had several angelic visitations and supernatural
experiences as a boy that indicated he would have a prophetic ministry in
his adult life. When Bob was thirteen, he heard an audible voice from heaven
call his name. When he was fifteen, he saw himself in a vision being broughtbefore the throne of God. These experiences terrified Bob. It took him
several months to get over the vision. It never occurred to him until after
his conversion that these things represented God’s call on his life rather than
God’s judgment. Immediately after his conversion, to Bob’s amazement, the
prophetic gifts began to operate powerfully in his life. Bob is an example of
how the gifts of grace and the calling of God were given as a result of God’s
grace, not his striving.
Sudden calling in one’s adult life
Marty Streiker spent his whole adult life as a schoolteacher. In his early
fifties, he heard the gospel and responded enthusiastically. Immediately
after he was born again, he began to receive prophetic dreams and visions.
However, he had no knowledge of the gifts of the Holy Spirit and, thus, no
frame of reference for his experiences. The prophetic gifts that began with
his conversion continued to increase over the years that followed.
Stirring up the gift
Michael Sullivant has been a pastor and teacher who for many years
believed in the prophetic ministry. Yet Michael’s function in the church was
mostly in the areas of leadership and teaching. Several prophetic people told
Michael that they sensed he would have a prophetic ministry someday, but
that seemed unlikely since there was no notable sign in him of any prophetic
gifting or calling. However, for thirty nights in a row, after one prophetic
word was spoken over him, he had prophetic dreams. Since that time,
Michael has grown much in the prophetic ministry.
John Wimber was teaching at Fuller Theological Seminary when hebegan to teach on healing. Soon after, healings started taking place. Before
long the word of knowledge, which is a function of the prophetic call,
began to operate in him in a mighty way. With John Wimber, there was no
dramatic angelic visitation or voice from heaven. He simply began to regularly
step out in faith by speaking the words of knowledge that God was
giving him. In the process, the gifts of the Spirit began to operate through
him more and more.
Phil Elston had recollections of “seeing” things as a boy and thinking that
there was nothing unusual about this. He had several supernatural encounters
with God. One of them led to his conversion to Jesus Christ. Phil didnot have understanding about the prophetic gifting that manifested itself
rather strongly in him after his conversion in 1976. He had many spiritual
dreams and visions and heard God’s voice. The most common way that this
gift operates in him now is by receiving impressions from the Holy Spirit
that allow him to know things he has no natural way of knowing. Now Phil
travels internationally teaching and ministering prophetically.
These are just a few of the testimonies that could be offered in this book.
The point of all this is that the prophetic calling on someone’s life is a function
of God’s plan, issued before that person did anything to cultivate the
gift. God has gifts and callings designed for your life. Bible training, discipline,
fasting, and praying will not change your calling. However, these
spiritual disciplines will enhance the release of the calling that has already
been divinely determined. The goal is not to try to get God to call you as a
prophet. It is usually a matter of stirring up the gifts and callings already
determined for you by God.

Seeking God’s face and His hand

Seeking God’s face and His hand
The second accusation that people contending for the fullness of God’s
prophetic anointing face is characterized by a familiar saying that seems to be
growing more popular today that goes something like, “We should seek only
God’s face, but not His hand.” Seeking His face generally refers to seeking
intimacy with God, while seeking His hand refers to the blessings He has for
us, including the release of His power in ministry. This saying sounds great,
but it is not biblical. The Scriptures never instruct us to put intimacy with
God in an adversarial relationship with God’s power in ministry. Instead,
they are active partners not opposed to one another. We seek God’s power,
including the gift of prophecy, to set people free so that they also might
experience intimacy with Jesus.
The only truth within that phrase is that seeking God’s face should be
the priority and seeking power in ministry should be second, but we should
resist any idea that contending for and seeking God’s power is wrong. While
it certainly is wrong to seek power as a higher priority than intimacy (Acts
8:18–22), it is likewise wrong to neglect seeking power at all. The apostle Paul
clearly exhorted us to “earnestly desire the best gifts” (1 Cor. 12:31).

The Coming Great Revival

T he body of Christ will participate in the greatest revival in all
history in the generation in which the Lord returns. The greatest
outpouring of the Spirit in history will be released just before Jesus’s
second coming. In this great revival, the Holy Spirit will release the miracles
that were seen in the Book of Acts and the Book of Exodus combined and
multiplied on a global scale, which will result in the following positive trends.
A victorious, unified, anointed church full of God’s glory will
emerge (Matt. 16:18; John 17:21–26; Eph. 4:13; 5:26–27; Rev. 7:9;
12:11; 15:2; 19:7–8).
The church will live in purity or without spot (compromise) as
they walk out Sermon on the Mount lifestyles (Matt. 5–7). “That
He might present her to Himself a glorious church, not having
spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy
and without blemish” (Eph. 5:27).
The great ingathering of souls from all nations will surely see
over one billion new souls (Ps. 66:4; Amos 9:11–12; Zeph. 2:11;
3:8–10; Matt. 24:14; Rom. 11:12–15, 26; Rev. 5:9; 7:9; 14:6; 15:4).
1.
2.
3.
78
Growing in the Prophetic
“A great multitude . . . no one could number, of all nations . . . out
of the great tribulation” (Rev. 7:9, 14).
The spirit of prophecy will operate in the church and rest on
every believer (Mal. 4:6; Matt. 17:11; Acts 2:17; Rev. 11:3-6;
18:20). “I will send you Elijah the prophet before the coming of
the great and dreadful day of the Lord” (Mal. 4:5).
The two witnesses will prophesy with great power for three and
a half years during the tribulation: “I will give power to my two
witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred
and sixty days. . . . These have power to shut heaven, so that no
rain falls in the days of their prophecy; and they have power
over waters to turn them to blood, and to strike the earth with
all plagues, as often as they desire” (Rev. 11:3, 6).
There will be great demonstrations of power with unprecedented
prophetic revelation and experiences.
In all this we must continually keep focused on our primary purpose to
win the lost and build His church as a community that walks in the two
great commandments focused on loving God and people (Matt. 22:37–40).
Prophecy is a very significant tool used in building God’s house, but it’s not
the house. When you construct a building, you don’t call a hammer a movement.
The hammer is just one of many significant tools. One reason God
raises up the prophetic ministry is to inspire perseverance in intercession
that releases the resources to build God’s house in love by the power of
the Holy Spirit. The Holy Spirit gives us prophetic words that are for many
areas of our personal life and the life of the church. However, prophetic
words are invitations not guarantees. They beckon us to cry out to God in
faith. God speaks prophetically to invite us to more fully cooperate with
the Holy Spirit in faith and obedience as we pray to release the manifestation
of the things prophesied. In other words, the prophetic ministry
provides fuel for the prayer meetings, and the prayer meetings release the
things promised by the prophetic words. They are inseparable. It is not
enough to just long for more prophetic activity without intending to use
it to inspire more prayer. In other words, prophecy is not to be seen as an
4.
5.
6.
79
The Coming Great Revival
end in itself or as that which simply makes church meetings more exciting.
It is the gas that fuels the tank of intercession, purity, and more effective
outreach to others.

Temptation Comes With Power

Temptation Comes With Power
If you could heal blind eyes in just one out of ten attempts, you would gather
crowds of hundreds of thousands of people anywhere in the world on twentyfour-
hour notice. If you could heal ten out of ten as Jesus did, you would be
the most powerful person in the nation. Remember, they tried to make Jesus
king because He healed the sick and multiplied the fish and the loaves. The
release of supernatural ministry with overt demonstrations of power puts a
lot of attention on the people God uses.
Because genuine miracles are so unique, when they are openly displayed,
the nations will come to receive them. The rich, famous, and powerful people
on Earth will do just about anything to be a part of genuine miracles from
God. There are a lot of millionaires in the world, but how many people can
raise the dead as the prophet Elijah did? A prophet of the stature similar to
those in the Old Testament would face incredible temptations because so
many rich and powerful people would seek their favor.
This is why it is important for those with a gift of prophecy to remain

MACHINE OF GUINEA

DONOT COMPARE WITH OTHER

Profile cover photo

Five Ways of Contending for the Fullness of the Prophetic Anointing

Five Ways of Contending for the

Fullness of the Prophetic Anointing

While the power dimension of the faith that Jude describes includes much
more than just prophecy, let’s focus in on the five ways of how we can contend
to walk in the fullness of the prophetic anointing.
1. Have a clear vision for the fullness of the Holy Spirit.
We contend for the fullness of the prophetic anointing by maintaining
a clear vision for it. I find many in the body of Christ who do not have a
vision for this. They have a vision for a “little bit more,” but they do not want
to contend for the quality of the prophetic anointing that the early apostles
walked in. We must fight to have a vision to walk in everything that God
will give the human spirit in this generation with a holy pain concerning our
powerlessness and spiritual barrenness (Matt. 5:4).
Jesus tells us in Mark 4:24 to “take heed what you hear. With the same
measure you use, it will be measured to you; and to you who hear, more willbe given.” In other words, we must be careful with what we hear or in what
we believe is God’s measure of fullness for our lives. We must be careful in
determining what we will contend for in our experience in God, as most of
us are too easily satisfied with bigger churches or better worship music or a
few personal prophecies sprinkled throughout our services when the Lord
desires to release so much more.
I believe the Lord has such a radically different vision for the fullness of
the prophetic anointing than what we call the prophetic anointing in the
church today. We must align our vision with His vision for the prophetic
anointing instead of trying to manipulate Him into our meetings and values.
I remember when one pastor was really frustrated and confused by this. He
talked to me afterward and said, “I don’t get this. I just don’t understand
what you’re trying to say. It’s as if you’re expecting something dramatic
to happen.” I responded, “No. You do get it. You are listening. I really am
expecting something dramatic to happen.” He thought my response was
weird, but I believe it was the biblical response.
The type of approach that God is looking for is to burn our boats, burn
our bridges, and have the mentality that refuses to retreat under any circumstances.
We must determine in our hearts to press in until we die and meetthe Lord or until the Lord visits us with power and prophetic anointing.
2. Cultivate a spirit of gratefulness and faithfulness in smallness.
We contend for the fullness of the prophetic anointing by cultivating
a spirit of gratefulness and faithfulness for all that the Lord has already
released to us, no matter how small it may seem. While we must have a clear
vision for the fullness, we must not despise the day of small beginnings. (See
Zechariah 4:10.) We must contend for more because we see what we lack, yet
we must give thanks for what we do have, no matter how little or insignificant
it may feel. As we are faithful in the little, God will release more and
more of the prophetic anointing on our lives (Luke 19:17).
3. Live a life of fasting and prayer.
We contend for the fullness of the prophetic anointing by pressing in
with a lifestyle of fasting and prayer. We must determine to give ourselvesin prayer and fasting in such a way that we refuse to back down in any
way. We must press into God through prayer and fasting and settle theissue, “Why not me?” If you won’t do it, who will? If it won’t happen in our
lifetime, then when?
Right now, the Lord is orchestrating a worldwide movement of prayer
and fasting mingled with worship. Now, prayer and fasting do not earn us
more blessings, but prayer and fasting position our hearts in such a way to
more fully cooperate with Him in releasing His blessings to us and our cities.
I believe that the Lord is calling us right now to shift out of the common
mode of Christian ministry into a spiritually violent lifestyle of fasting and
prayer (Matt. 11:12). To many in the church today, a lifestyle of prayer and
fasting seems counterproductive to seeing the kingdom of God break into
our cities. However, Scripture is clear that we enter into greater realms of
prophetic anointing by the simple weakness of prayer, fasting, serving, and
bearing up under persecution (2 Cor. 11–12).
The message of voluntary weakness through prayer and fasting is an
offensive message to the church. The problem is that when we begin to walk
down the path of weakness, the power does not always break out immediately.
The Lord tests our faith with a divine time delay. After a while of
praying and fasting, but not seeing the immediate fruit of our prayers and
fasting, we often want to draw back. At that point, we often give into the lie
that the pathway to God is not really prayer and fasting and that we can skip
that step and do it our own way.
Most ministries end up believing the lie that there is more power found by
bypassing the weakness of prayer and fasting and engaging in frenetic activity
rather than taking the road less traveled and pouring our time through
prayer and fasting into the presence of God. Too often, they measure in the
hear and now, but in the big picture of church history, it is clear that when
people have persistently chosen to pray and fast, God has always proved true
by releasing a greater dimension of His power. It may take years, sometimes
even entire lifetimes, but it happens without exception.
What do I mean by the “weakness” of prayer and fasting? Think of it this way. When you
invest yourtime and energy in prayer, you are “forfeiting” valuable hours and energy you could
be using to build your ministry, your business, or your lifestyle in some way. When you fast, you
are giving away your physical strength4. Seek to fully obey God without compromise.
We contend for the fullness of the prophetic anointing by seeking to fully
obey God without compromise. We must choose to walk out lives that reflect
the Sermon on the Mount (Matt. 5–7), living free of any compromise by
declaring war against all known sin in our lives.
Many times, people who desire to be free from all compromise grow
discouraged because there are one or two or a few issues in their life that
they do not feel they can get free from. The issue is not whether or not you
still struggle with sin in your life, but that you are actively warring against it
and seeking to be set free. I have never met a single person who is completely
free from all the hidden sins and issues in his or her life, but I believe that if
we seek to be free from compromise, we will find freedom in time.
I know of many people who jump into the prayer and worship movement
and wear it as a badge of honor, thinking that they have joined some elite
group that does not struggle with sin and compromise. They go to prayer
meetings thinking they are free from compromise because they attend the
prayer meetings, but their private lives do not correspond with what they
are saying in the prayer meetings. Prayer and fasting can never serve as a
substitute for a lifestyle of obedience in all the other areas of life. In order to
receive the fullness of the prophetic anointing, it is imperative that we war
against sin in order to live lives free of compromise and full of integrity.5. Bear the reproach and stigma of the anointing.
Last but not least, we contend for the fullness of the prophetic anointing
by bearing the reproach that comes with God’s power. This is no small thing.
Over the years, the Lord has allowed me to witness and even be a small part
of a God-orchestrated stigma and reproach that accompanies the prophetic
anointing. We have this false idea that when God releases the prophetic
anointing and power, we will have dignity and honor and look “cool” in
everyone’s eyes. However, what I have noticed over the years is that when
God releases His prophetic anointing on His vessels, they also become targets
for both demons and men, sometimes even from good and godly men. This
is not necessarily a judgment of God against them, but His mercy to keep
them humble as He releases greater measures of His unusual supernatural
manifestation of power.
Even the apostle Paul bore the stigma of the prophetic anointing. He madethis clear in 2 Corinthians 12:7 by writing, “Lest I should be exalted above
measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given
to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted.” This stigma can
serve to keep us from pride and arrogance as God protects us by hedging us
in with such reproach.
We must learn to take a stand and bear the approach before and after God
releases His prophetic anointing. God will allow us to look foolish for our
own sakes, so we must not wait around until it becomes popular to seek God
with spiritual violence. Join in with those who are taking a stand, or be the
first to stand now.
Conclusion
There are many scriptural promises of God releasing His prophetic anointing
to the generation in which the Lord will return. I believe that we are living
in that generation. We do not contend for the fullness of the prophetic
anointing because it merely adds excitement to our meetings, but because
the Lord promises that He will release His Spirit and we desire to cooperate
and partner with Him in His purpose for this generation.

SEVEN DIMENSION OF PROPHETIC CHURCH

B eing prophetic is not simply just something that charismatics do.
It is essential to the very nature and mission of the entire body of
Christ on Earth. Those involved in prophetic ministry need to view
what they do in the larger context of all the other dimensions of the church’s
calling as a prophetic servant community. The most common idea of the
prophetic refers to those who function in the gift of prophecy. Every believer
is called to earnestly desire to prophesy (1 Cor. 14:1). The New Testament
church is to function as a prophetic servant community not only to proclaim
the fulfillment of End Time events or to speak forth revelatory messages, but
to do so in a much broader and multidimensional way.
People who receive dreams and visions do not comprise the prophetic
ministry in its entirety, but are really only one expression of a community
that is prophetic in at least seven dimensions. Some of these seven prophetic
expressions overlap in the same way that some of the gifts of the Spirit do.
The list of the nine gifts of the Spirit (1 Cor. 12:7–11) is simply a description of
how the person of the Holy Spirit moves through individuals in the church.
Sometimes it is hard to categorize and define certain manifestations. Was
it a word of wisdom, a prophecy, or the discerning of spirits? In the same
way, these seven dimensions of the church as a prophetic servant community