Thursday, July 20, 2017

WAKILI WA KRISTO

WAKILI WA KRISTO
1WAKORINTHO 4:1-2
MAANA YA WAKILI
WAKILI -NI MTU ANAYE SIMAMIA MALI YA MTU MWINGINE
 1. MTUMISHI WA KRISTO NA MSIMAMIZI WA SIRI ZA MUNGU
 2. MKRISTO YOYOTE NI WAKILI WA MUNGU
 •  KANUNI ZA UWAKILI WA KRISTO
 1. ANATAKIWA KUFANYA MAPENZI YA MUNGU -1WAKOR 6:19-20
 2. ANATAKIWA ATOE HESABU YA UWAKILI MBELE ZA MUNGU -MATHAYO25:14-30

 • WAJIBU WA WAKILI
 1. KUJITOA KUTUMIKA KAMA WAKILI MWEMA-2WAKOR 8:1-8
 2. KUUKOMBOA WAKATI -LUKA 12:45-48

Sunday, May 28, 2017

YESU MCHUNGAJI MWEMA

 YESU MCHUNGAJI MWEMA
Zaburi 23:1-6
"BWANA ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu.katika malisho ya majani mabichi hunilaza kando ya maji ya utulivu huniongoza .Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake.Naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti,sitaogopa mabaya;kwa maana wewe upo pamoja nami,Gongo lako na fimbo yako vyanifariji.Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu.Umenipaka mafuta kichwani pangu,Na kikombe changu kinafurika.Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu;Nami nitakaa nyumbani mwa BWANA milele

MCHUNGAJI MWEMA-ANAWAPA CHAKULA KONDOO WAKE MARISHO KWA WAKATI UNAOFAA
FAIDA YA KUBALI MARISHO YA MUNGU
 • TUNAPATA UTOSHEREVU WA MAISHA YA ROHONI NA MWILINI
 • TUNAPATA MIUJIZA YA KIROHO ISIYO YA KAWAIDA
 • TUNAPATA MAONGOZI YA ROHO MTAKATIFU
 • ANATUPA MAHITAJI YETU YOTE
 1. MCHUNGAJI NDIYE ANAYE JUA MAJIRA YA CHAKULA CHA MIFUGO YAKE
 2. SI KAZI YA KUNDI KUJUA LITAKULA NINI KWA WAKATI GANI BALI NI KAZI YA MCHUNGAJI MWEMA
 3. KONDOO ANAPASWA AONGOZWE NA MCHUNGAJI
 4. KONDOO ANAPASWA AKUBALI KUKAA KWENYE KUNDI ILIAPATE CHAKULA
 5. KONDOO KUKUBALI KUKAA KWENYE KUNDI NA CHINI YA MUNGU UTAFUNGULIWA HADHINA YA MBINGUNI NA KULA PAMOJA NA MUNGU
 • MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA KUNDI
 1. UNAPASWA UWE MNYENYEKEVU
 2. UNAPASWA UWE MTII NA MSIKIVU WA SAUTI YA MCHUNGAJI WAKO
 3. UNAPASWA KUWA NA USHIRIKIANO NA KONDOO WENZAKO
 4. UNAPASWA UJUE NA UTAMBUE MAHITAJI YAKO KWA WAKATI ILI UTIMIZIWE KIU YAKO

Wednesday, April 26, 2017

NJIA YA UTAKATIFU

NJIA YA UTAKATIFU
 • ISAYA35:8-10
 • IKO SEHEMU INAITWA NJIA KUU AMBAYO NI NJIA YA UTAKATIFU AMBAPO HAKUNA SIMBA,HAKUNA WANYAMA WAKALI BALI WAPO WALIOKOMBOLEWA NA DAMU YA MWANAKONDOO AMBAYE NI YESU KRISTO
 • KATIKA NJIA KUU BWANA AMEAHIDI KUWASHIKA MKONO WANAOMPENDA YEYE
 • NJIA KUU WANAPITA TU WATAKATIFU NA WALIO AMUA KUSAFIRI NA BWANA YESU
 • FAIDA YA KUWA NJIA YA UTAKATIFU
 1. UTAFIKA SAYUNI UKIIMBA
 2. FURAHA YA MILELE ITAKUWA JUU YA VICHWA VYETU
 3. TUTAPATA KICHEKO NA FURAHA
 4. HUZUNI NA KUUGUA ZITAKIMBIA

Sunday, April 23, 2017

MAONO

MAONO
 • MITHALI29:18
 • MAONO-NI MIMBA,PICHA UNAYOIONA YA MAMBO UYATARAJIAYO YANAWEZA KUWA YA MUDA MFUPI AU MUDA MREFU.
 • KWENYE BIBLIA MUNGU ALIKUWA AKIWAULIZA MANABII WAKE UNAONA NINI?KAMA MARA SABA
 • KANUNI YA MAONO
 1. YANAPASWA YAWEKWE WAZI KILA MTU AYASOME
 2. MAONO LAZIMA YAAMBATANE NA IMANI
 3. MAONO ILIYATIMIE LAZIMA UWEKE MALENGO NA MIKAKATI
 4. LAZIMA MBEBA MAONO AWE NA JUHUDI 
 5. MBEBA MAONO LAZIMA AWE ANAYAOMBEA KILA SIKU.
 • VIKWAZO VYA MAONO
 1. UNAWEZA KUVUNJWA MOYO NA FAMILIA,KANISA NA PIA MARAFIKI UNAPOWAMBIA MAONO YAKO
 2. YANAWEZA KUCHELEWA PIA
 3. MBEBA MAONO MWENYEWE ANAWEZA ASIYATIMIZE KWA JINSI ANAVYO JIONA.

Saturday, April 22, 2017

FAIDA YA NGUVU ZA MUNGU

FAIDA YA NGUVU ZA MUNGU
 • MATENDO 3:1-15
 1. ZINABADILISHA MTAZAMO WA FIKRA ZA MAISHA
 2. ZINAMWINUA MTU KUTOKA CHINI NA KUMKETISHA NA WAKUU
 3. ZINAMSAIDIA MTU KUINUKA NA KUANZA KUMSIFU MUNGU
 4. ZINAMSAIDIA MTU KWENDA MBELE ZAIDI
 5. ZINAMSAIDIA MTU KUWA MNYENYEKEVU SANA
 6. ZINAMWONDOLEA MTU HOFU NA KUMVIKA UJASIRI

Wednesday, April 19, 2017

SILAHA MBILI ZA KUSHINDI VITA VYA KIROHO

SILAHA MBILI ZA KUSHINDI VITA VYA KIROHO
 • YOHANA 8:31-32 & 17:17
 1. SILAHA YA NENO LA KWELI
 2. SILAHA YA HAKI
 • WAEFESO 6:14
 

Monday, April 17, 2017

NDANI YA MSAMAHA KUNA NGUVU ZA AJABU

NDANI YA MSAMAHA KUNA NGUVU ZA AJABU
 • MARKO11:25
 • 2PETRO3:9
 • FAIDA YA MSAMAHA
 1. UNAPATA UJASIRI
 2. UNAPATA USHINDI
 3. UNAPATA UFUFUO WA MAMBO YALIYO FICHWA
 4. UNAPOKEA BARAKA ZAKO
 5. UNAPATA MSAMAHA NA MUNGU
 6. UNAPATA UPONYAJI
 7. UNAPATA UZIMA WA MILELE
 8. UNAMUONA MUNGU
 9. UNAKUWA NA AMANI NDANI YA ROHO YAKO
 10. UNAJENGEKA KATIKA PENDO LA MUNGU
 11. UNAKUWA NA MAHUSIANO MAZURI NA MUNGU
 12. UNAJIBIWA MAOMBI YAKO HARAKA NA MUNGU