Showing posts with label HUDUMA YA YOHANA MBATIZAJI. Show all posts
Showing posts with label HUDUMA YA YOHANA MBATIZAJI. Show all posts

HUDUMA YA YOHANA MBATIZAJI

HUDUMA YA  YOHANA MBATIZAJI
 1. HUDUMA YAKE ILIKUWA NI MTENGENEZAJI WA NJIA WA BWANA YESU
 2. NDIYE ALIYE TAMBUA UJIO WA BWANA YESU
 3. HUDUMA YAKE ILIKUWA PIA MBATIZAJI WA MAJI 
 4. HUDUMA YAKE PIA ILIKUWA NI MWOMBAJI NA KUFUNGA SANA HUKO NYIKANI
 5. YOHANA NDIYE ALIYE ONA ROHO MTAKATIFU KAMA HUA AKISHUKA JUU YA YESU
 6. NDIYE ALIYE TANGAZA HUDUMA YA YESU CHRISTO KUWA NDIYE MCHUKUWA DHAMBI ZA ULIMWENGU
 7. NDIYE ALIYE TAMBUWA HUDUMA YA ROHO MTAKATIFU HAIZUILIKI NA MTU YEYOTE
 8. YOHANA MBATIZAJI NDIYE ALIYE KUWA AKIULIZA NJIA ALIYOTENGENEZA HUKO JE INAUZIMA KATIKA HUDUMA YA YESU
 9. YOHANA MBATIZAJI ALIHUBIRI INJILI HATA  GEREZANI 
 10. YOHANA MBATIZAJI ALITAMBULIKA KWA HERODE KUWA NI MTU WA HAKI
 11. KICHWA CHA YOHANA MBATIZAJI KILIKATWA NA KUPEWA BINTI HERODIA
 12.  YOHANA MWILI WAKE ULICHUKULIWA GEREZANI BAADA YA  KICHWA CHAKE KUKATWA NA KUZIKWA KABURINI
 13. YOHANA ALITANGULIA KABURINI KUNGOJA UFUFUO WA BWANA YESU TENE.
 14. SOMA MARKO 6:17