THE HOLY SONG

JAMANI MUNGU YUPO (MY BROTHER AND MY SISTER GOD WELCOME TO SHARE THE SONGS AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST)

KUKATALIWA KWA YESU HUKO NAZARETI

KUKATALIWA KWA YESU HUKO NAZARETI
 • KWELI KUU;kama wakristo wanaomfuata Kristo,sisi tunatakiwa kuwa tayari kukabiliana na kutokueleweka na kupingwa.
 • MSTARI WA KUKUMBUKA;"Yesu akawaambia,Nabii hakosi heshima,isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake,na nyumbani kwake".marko 6:4
 • MAANDIKO YA SOMO:LUKA 4:16-30.
 • UTANGULIZI
 1. YESU kabla ya huduma yake alibatizwa kwanza na YOHANA mbatizaji akiwa na miaka 30.
 2. alipomaliza kubatizwa akajaa ROHO MTAKATIFU akamwongoza nyikani(akafunga siku 40)
 3. kumbuka kwamba nyumbani kwake YESU kulikuwa Galilaya.
 4. Yesu alitenda muujiza wake wa kwanza huko KANA.
 5. YESU alikuwa na upako usio wa kawaida wa kutenda miujiza na uponyaji na kutoa unabii.
 6. YESU alikuwa ni watofauti na wengine humo mjini kwao Nazareti
 7. watu wengi wamezoea kufanya vitu virahisi tu bali vile vigumu wanaviepuka.
 8. YESU ndiye alisema nabii hapati heshima katika nchi yake mwenyewe alitoa mfano wa nabii Eliya na Elisha walivyokataliwa na watu wa nchi yao.
 • HITIMISHO
 1. YESU alitaka kuwawa kwa kutupwa kutoka juu ya mlima lakini YESU aliweza kupita katikati ya watu hao na kuepuka kifo.

MAOMBI YA MUDA MREFU

MAOMBI YA MUDA MREFU
"MATHAYO 26:36-42.KISHA YESU AKAENDA PAMOJA NAO MPAKA BUSTANI IITWAYO GETHSEMANE,AKAWAAMBIA WANAFUNZI WAKE,KETINI HAPA,HATA NIENDE KULE NIKAOMBE.AKAMCHUKUA PETRO NA WALE WANA WAWILI WA ZEBEDAYO AKAANZA KUHUDHUNIKA NA KUSONONEKA.NDIPO AKAWAAMBIA,ROHO YANGU INA HUZUNI NYINGI KIASI CHA KUFA;KAENI HAPA,MKESHE PAMOJA NAMI.AKAENDELEA MBELE KIDOGO AKAANGUKA KIFULIFULI,AKAOMBA,AKISEMA,BABA YANGU,IKIWEZEKANA,KIKOMBE HIKI KINIEPUKE;WALAKINI SI KAMA NITAKAVYO MIMI,BALI KAMA UTAKAVYO WEWE.AKAWAJIA WALE WANAFUNZI ,AKAWAKUTA WAMELALA,AKAMWAMBIA PETRO,JE! HAMKUWEZA KUKESHA PAMOJA NAMI HATA SAA MOJA! .KESHENI,MWOMBE,MSIJE MKAINGIA MAJARIBUNI;ROHO I RADHI,LAKINI MWILI NI DHAIFU.AKAENDA TENA MARA YA PILI,AKAOMBA AKISEMA,BABA YANGU,IKIWA HAIWEZEKANI KIKOMBE HIKI KINIEPUKE NISIPOKUNYWA,MAPENZI YAKO YATIMIZWE."

 • YESU alipokuwa katika bustani ya gethsemane ndipo alipo gundua kazi iliyo baki ni kubwa sana aliyo tumwa kufanya ,ndipo aliamua kujitenga kidogo na wakina petro akiomba kuongezewa Muda na BABA YAKE kama ikiwezekana lakini muda aliopewa ulikuwa umekwisha.
 •  Ndipo YESU akahuzunika sana na kujihisi kufa na hata akaomba usiku kucha labda ataongezewa muda wa kufanya kazi ya BABA YAKE lakini haikuwezekana kwa sababu MUNGU huwa ni mtu wa muda hachelewi wala hakawii.
 • Hivyo ilimbidi YESU aombe hadi jasho lililo mtoka ni damu kabisa likadondoka mahali alipokuwa ameinamisha uso wake.
 • Hivyo tunajifunza kuwa hata kama umepakwa mafuta na MUNGU ,wewe ni mwinjilisti,nabii,mtume,mchungaji  au mwalimu  ujue unafanya hiyo kazi kwa muda MUNGU alio upanga mwenyewe hivyo fanya kwa bidii sana maana utatamani uongezewe muda haitawezekana wanatakiwa waingie watu wengine au chombo kipya cha MUNGU
 • FAIDA YA MAOMBI YA MUDA MREFU
 1. Unapata nguvu nyingi za kupambana na milango ya giza na kuwa mshindi.
 2. Unapata nguvu ya kushinda majaribu
 3. Unapata mazingira ya kukaa katika utukufu wa MUNGU.
 4. Unapata amani ya kufanya maamuzi sahihi.
 5. Unapata nafasi kubwa sana ya kusikiizwa na MUNGU.

MLANGO WA SITA (SIXTH SENSE)

MLANGO WA SITA (SIXTH SENSE)
 • MLANGO WA SITA NI MLANGO WA UFAHAMU WA MWANADAMU ULIO NA HADHINA YA VITU VITUKUFU KWA DUNIA NA MBINGUNI.
 • BINADAMU WA KAWAIDA ANA MILANGO TANO(5) AMBAYO;- 
 1. MACHO- KUONA
 2. MASIKIO-KUSIKIA
 3. ULIMI- KUONJA
 4. PUA -KUNUSA
 5. NGOZI -KUHISI
 • MLAMGO WA SITA NI MLANGO WA ROHOMTAKATIFU
 • BAADA YA ANGUKO LA ADAMU NA HAWA KATIKA BUSTANI YA EDENI HUU MLANGO ULUFUNGWA KABISA.
 • BAABA YA UUJIU YA YESU CHRISTO ALIKWENDA KUCHUKUWA FUNGUO ZILIPOKUWA ZIMEFICHWA NA KUUWEKA WAZI MLANGO HUU KWA YEYOTE ANAYETAKA KUINGIA AINGIE ALE ,ANYWE,NA ASIWE NA NJAA AU KIWI KAMWE.
 • MLANGO WA SITA NI MLANGO ALIOPEWA MTUME PETRO KWAMBA CHOCHOTE ATAKACHO FUNGA DUNIANI KITAFUNGWA NA MBINGUNI NA CHOCHOTE ATAKACHOFUNGUA DUNIANI KITAFUNGULIWA NA MBINGUNI.
 • MLANGO WA SITA NI MLANGO UNAOLETA MIUJIZA YA AJABU KUTOKA MBINGUNI NA NI MLANGO WA PEKEE AMBAO BIBLIA INASEMA NJIA ILE NI NYEMBAMBA NA WAENDAO HUKU NI WACHACHE.
 • NDUGU YANGU MTUME PETRO ALITUMIA MLANGO HUU HADI DUNIA IKASHANGAA PETRO MTU AMBAYE SIO ENGINEER,SIO PROFESSOR,WALA SIO DAKITALI INAKUWAJE WATU WANAPONYWA KWA HUU MLANGO WA SITA.
 • NDUGU YANGU PETRO ALIKUWA NI MTU WA KAWAIDA LAKINI AILETA UAMSHO MKUBWA SANA KATIKA KUUTUMIA MLANGO HUU WA SITA.
JINSI YA KUUPATA MLANGO WA SITA
 • TUBU NA UBATIZWE NA MAJI NA MOTO WA ROHO MTAKATIFU
 • POKEA KARAMA ZA ROHOMTAKATIFU
 • OMBA KILA SIKU KWA KUNENA KWA LUGHA-KUNENA KWA LUGHA NI HALI YA JUU YA KUOMBA HADI MLANGO HUO UNAFUNGUKA
 • PENDA KUOMBA BINAFSI HASA ASUBUHI NA USIKU WA MANANE
 •  PENDA KUSOMA BIBLIA 
 1. FAIDA ZA KUWA NA MLANGO WA SITA
 • MUNGU ANAKUTUMIA SANA-MAENEO YOTE
 • MUNGU ANATUKUZWA KUPITIA WEWE
 • UNAKUWA WAKILI SAHIHI WA MUNGU-KWA KUWA UNA VIPAWA VYA ROHOMTAKATIFU
 • UTUKUFU WA MUNGU UNAKUFUNIKA
 • UNAKUWA MBARIKIWA
 1. MWISHO
 • MLANGO WA SITA NI AKILI ISIYOKUWA NA UKOMO.