YESU MCHUNGAJI MWEMA

 YESU MCHUNGAJI MWEMA
Zaburi 23:1-6
"BWANA ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu.katika malisho ya majani mabichi hunilaza kando ya maji ya utulivu huniongoza .Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake.Naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti,sitaogopa mabaya;kwa maana wewe upo pamoja nami,Gongo lako na fimbo yako vyanifariji.Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu.Umenipaka mafuta kichwani pangu,Na kikombe changu kinafurika.Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu;Nami nitakaa nyumbani mwa BWANA milele

MCHUNGAJI MWEMA-ANAWAPA CHAKULA KONDOO WAKE MARISHO KWA WAKATI UNAOFAA
FAIDA YA KUBALI MARISHO YA MUNGU
 • TUNAPATA UTOSHEREVU WA MAISHA YA ROHONI NA MWILINI
 • TUNAPATA MIUJIZA YA KIROHO ISIYO YA KAWAIDA
 • TUNAPATA MAONGOZI YA ROHO MTAKATIFU
 • ANATUPA MAHITAJI YETU YOTE
 1. MCHUNGAJI NDIYE ANAYE JUA MAJIRA YA CHAKULA CHA MIFUGO YAKE
 2. SI KAZI YA KUNDI KUJUA LITAKULA NINI KWA WAKATI GANI BALI NI KAZI YA MCHUNGAJI MWEMA
 3. KONDOO ANAPASWA AONGOZWE NA MCHUNGAJI
 4. KONDOO ANAPASWA AKUBALI KUKAA KWENYE KUNDI ILIAPATE CHAKULA
 5. KONDOO KUKUBALI KUKAA KWENYE KUNDI NA CHINI YA MUNGU UTAFUNGULIWA HADHINA YA MBINGUNI NA KULA PAMOJA NA MUNGU
 • MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA KUNDI
 1. UNAPASWA UWE MNYENYEKEVU
 2. UNAPASWA UWE MTII NA MSIKIVU WA SAUTI YA MCHUNGAJI WAKO
 3. UNAPASWA KUWA NA USHIRIKIANO NA KONDOO WENZAKO
 4. UNAPASWA UJUE NA UTAMBUE MAHITAJI YAKO KWA WAKATI ILI UTIMIZIWE KIU YAKO