SILAHA MBILI ZA KUSHINDI VITA VYA KIROHO

SILAHA MBILI ZA KUSHINDI VITA VYA KIROHO
  • YOHANA 8:31-32 & 17:17
  1. SILAHA YA NENO LA KWELI
  2. SILAHA YA HAKI
  • WAEFESO 6:14