Wednesday, April 26, 2017

NJIA YA UTAKATIFU

NJIA YA UTAKATIFU
  • ISAYA35:8-10
  • IKO SEHEMU INAITWA NJIA KUU AMBAYO NI NJIA YA UTAKATIFU AMBAPO HAKUNA SIMBA,HAKUNA WANYAMA WAKALI BALI WAPO WALIOKOMBOLEWA NA DAMU YA MWANAKONDOO AMBAYE NI YESU KRISTO
  • KATIKA NJIA KUU BWANA AMEAHIDI KUWASHIKA MKONO WANAOMPENDA YEYE
  • NJIA KUU WANAPITA TU WATAKATIFU NA WALIO AMUA KUSAFIRI NA BWANA YESU
  • FAIDA YA KUWA NJIA YA UTAKATIFU
  1. UTAFIKA SAYUNI UKIIMBA
  2. FURAHA YA MILELE ITAKUWA JUU YA VICHWA VYETU
  3. TUTAPATA KICHEKO NA FURAHA
  4. HUZUNI NA KUUGUA ZITAKIMBIA

No comments:

Post a Comment