NJIA YA UTAKATIFU

NJIA YA UTAKATIFU
 • ISAYA35:8-10
 • IKO SEHEMU INAITWA NJIA KUU AMBAYO NI NJIA YA UTAKATIFU AMBAPO HAKUNA SIMBA,HAKUNA WANYAMA WAKALI BALI WAPO WALIOKOMBOLEWA NA DAMU YA MWANAKONDOO AMBAYE NI YESU KRISTO
 • KATIKA NJIA KUU BWANA AMEAHIDI KUWASHIKA MKONO WANAOMPENDA YEYE
 • NJIA KUU WANAPITA TU WATAKATIFU NA WALIO AMUA KUSAFIRI NA BWANA YESU
 • FAIDA YA KUWA NJIA YA UTAKATIFU
 1. UTAFIKA SAYUNI UKIIMBA
 2. FURAHA YA MILELE ITAKUWA JUU YA VICHWA VYETU
 3. TUTAPATA KICHEKO NA FURAHA
 4. HUZUNI NA KUUGUA ZITAKIMBIA

MAONO

MAONO
 • MITHALI29:18
 • MAONO-NI MIMBA,PICHA UNAYOIONA YA MAMBO UYATARAJIAYO YANAWEZA KUWA YA MUDA MFUPI AU MUDA MREFU.
 • KWENYE BIBLIA MUNGU ALIKUWA AKIWAULIZA MANABII WAKE UNAONA NINI?KAMA MARA SABA
 • KANUNI YA MAONO
 1. YANAPASWA YAWEKWE WAZI KILA MTU AYASOME
 2. MAONO LAZIMA YAAMBATANE NA IMANI
 3. MAONO ILIYATIMIE LAZIMA UWEKE MALENGO NA MIKAKATI
 4. LAZIMA MBEBA MAONO AWE NA JUHUDI 
 5. MBEBA MAONO LAZIMA AWE ANAYAOMBEA KILA SIKU.
 • VIKWAZO VYA MAONO
 1. UNAWEZA KUVUNJWA MOYO NA FAMILIA,KANISA NA PIA MARAFIKI UNAPOWAMBIA MAONO YAKO
 2. YANAWEZA KUCHELEWA PIA
 3. MBEBA MAONO MWENYEWE ANAWEZA ASIYATIMIZE KWA JINSI ANAVYO JIONA.

FAIDA YA NGUVU ZA MUNGU

FAIDA YA NGUVU ZA MUNGU
 • MATENDO 3:1-15
 1. ZINABADILISHA MTAZAMO WA FIKRA ZA MAISHA
 2. ZINAMWINUA MTU KUTOKA CHINI NA KUMKETISHA NA WAKUU
 3. ZINAMSAIDIA MTU KUINUKA NA KUANZA KUMSIFU MUNGU
 4. ZINAMSAIDIA MTU KWENDA MBELE ZAIDI
 5. ZINAMSAIDIA MTU KUWA MNYENYEKEVU SANA
 6. ZINAMWONDOLEA MTU HOFU NA KUMVIKA UJASIRI

SILAHA MBILI ZA KUSHINDI VITA VYA KIROHO

SILAHA MBILI ZA KUSHINDI VITA VYA KIROHO
 • YOHANA 8:31-32 & 17:17
 1. SILAHA YA NENO LA KWELI
 2. SILAHA YA HAKI
 • WAEFESO 6:14
 

NDANI YA MSAMAHA KUNA NGUVU ZA AJABU

NDANI YA MSAMAHA KUNA NGUVU ZA AJABU
 • MARKO11:25
 • 2PETRO3:9
 • FAIDA YA MSAMAHA
 1. UNAPATA UJASIRI
 2. UNAPATA USHINDI
 3. UNAPATA UFUFUO WA MAMBO YALIYO FICHWA
 4. UNAPOKEA BARAKA ZAKO
 5. UNAPATA MSAMAHA NA MUNGU
 6. UNAPATA UPONYAJI
 7. UNAPATA UZIMA WA MILELE
 8. UNAMUONA MUNGU
 9. UNAKUWA NA AMANI NDANI YA ROHO YAKO
 10. UNAJENGEKA KATIKA PENDO LA MUNGU
 11. UNAKUWA NA MAHUSIANO MAZURI NA MUNGU
 12. UNAJIBIWA MAOMBI YAKO HARAKA NA MUNGU

KWANINI MUNGU ANATAKA MWANADAMU AMWOMBE YEYE

KWANINI MUNGU ANATAKA MWANADAMU AMWOMBE YEYE
 • WARUMI 8:27-28
 1. MWANADAMU HAWEZI KUYAJUA MAPENZI YA MUNGU JUU YAKA
 2. MWANADAMU HAWEZI KUFANYA JAMBO LOLOTE PASIPO MUNGU
 3. MWANADAMU ANAHITAJI MAELEKEZO KUTOKA KWA MUNGU
 4. MWANADAMU ANAHITAJI MKONO WA MUNGU KATIKA NJIA ANAYOIENDEA
 5. MWANADAMU HAJITOSHEREZI MWENYEWE KIMAHITAJI

USHINDI WETU UNATEGEMEA UTII WETU KWA MUNGU

USHINDI WETU UNATEGEMEA UTII WETU KWA MUNGU
 • YOSHUA 6:1-5
 • YOSHUA-MAANA YAKE BWANA ANAOKOA
 • MAMBO YA MUHIMU ILI USHINDE
 1. SIKIA KILA NENO AMBALO MUNGU ANASEMA NAWE
 2. JIFUNZE KUTOKA KWA MUNGU
 3. TAFUTA HITAJI LAKO KWENYE NENO LAKE
 4. FUATA MAELEKEZO YAKE YOTE
 5. SIKILIZA ROHO MTAKATIFU

KUUTUNZA UWEPO WA MUNGU

KUUTUNZA UWEPO WA MUNGU 
 • JINSI YA KUUTUNZA
 1. KUOMBA KATIKA ROHO MTAKATIFU-YUDA1:20-21
 2. KUSOMA NENO LA MUNGU KILA SIKU-YOHANA6:63
 3. ENDELEA KUMPENDA MUNGU
 4. ENDELEA KUWA NA KIU YA KUTAWALIWA NA ROHOMTAKATIFU
 5. KUWA MTU WA KUMRUDISHIA MUNGU UTUKUFU WAKE
 6. KUWA MTU WA KUMSHUKURU MUNGU KATIKA KILA JAMBO
 7. UWE NA KIU YA KUMTUMIKIA MUNGU KWA NGUVU ZOTE
 8. PENDA KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU. 

KUOMBA SAWASAWA NA MAPENZI YA MUNGU

KUOMBA SAWASAWA NA MAPENZI YA MUNGU
 • 1YOHANA 5:14-15 & 1YOHANA 3:21-22
 • FAIDA YA KUOMBA SAWASAWA NA MAPENZI YA MUNGU
 1. MUNGU ANASIKIA MAOMBI YAKO
 2. MUNGU ANAKUMBUKA HAJA UIZOMWOMBA
 3. MUNGU ANAKUITA MWENYE HAKI
 4. UNAKUWA MTU WA KUTENDA MEMA MACHONI PA MUNGU
 5. UNAKUWA MTU WA UJASIRI WA KUDAI HAKI ZAKO
 6. TUNAKUWA WATU WA MIOYO MIKUU
 • MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA KUOMBA
 1. TUNAPOOMBA TUWE NA UJASIRI KWA MUNGU
 2. TUWE NA HAJA UNAZOMWOMBA
 3. MIOYO YETU ISITUHUKUMU
 4. TUZISHIKE AMRI ZA MUNGU
 5. TUDENDE MAMBO MACHONI PA MUNGU YAMPENDEZAYO